Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia


Wybierz Życie
"Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo." (Pwt 30, 19)
Human Life International - Polska
Skąd ten atak na nasze dzieci?

Skąd ten atak na nasze dzieci?

Drodzy Przyjaciele!

Ostatnio nieustannie pojawiają się nowe akcje przeciwko naszym dzieciom. Są to: organizowana przez niektóre gminy niezgodna z podstawą programową promocja w szkołach działań ruchu LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i trawestytów), wprowadzanie ideologii genderowej, uczenie możliwości wyboru (zmiany) płci, propozycje ograniczenia lekcji religii, żądania wprowadzenia od 4 roku życia do przedszkoli i szkół biologistycznej, permisywnej edukacji seksualnej, podważanie sensu prowadzenia przedmiotu „Wychowanie do Życia w Rodzinie” z fałszywym zarzutem, że w polskich szkołach nie ma edukacji seksualnej. No i mamy zapowiedziany strajk nauczycieli.

Kogo obchodzi dobro naszych dzieci?

Związki zawodowe nauczycieli zapowiadają strajk bezterminowy i to w czasie egzaminów. Najlepiej to podsumowała Karolina Elbanowska z Fundacji „Rzecznik Praw Rodziców”. Zapytała: - Chciałabym dowiedzieć się, co te pieniądze, które nauczyciele dostaną w podwyżkach, zmienią dla mojego dziecka, w czym poprawi się edukacja moich dzieci." Ten strajk jest o pieniądze, kosztem dzieci i  rodziców. Oczywiście nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale nie tylko oni. Jednak coraz wyraźniej widać, że głównym celem jest polityczna walka z rządem. W  mętnej wodzie łatwiej się ryby łowi, jak nie będzie lekcji, to mogą pojawić się edukatorzy LGBT. Tylko czekają na okazję, a już wiadomo, że każdy, kto ma przygotowanie pedagogiczne (np. kurs dla wychowawców na koloniach) będzie mógł opiekować się dziećmi i opowiadać im, co zechce, poza podstawą programową.

Dlaczego taki atak?

Musimy zdawać sobie sprawę, że po „upadku” katolickiej Irlandii, na drodze lewackiej rewolucji kulturowej znalazła się Polska. Staliśmy się samotną wyspą w Europie. Wszystkie siły i  środki zostały teraz obrócone przeciwko nam. Takiego ataku jeszcze nie przeżywaliśmy, a on tak naprawdę dopiero się zaczyna! To jest bitwa o wszystko!

Scenariusz irlandzki

Warto zwrócić uwagę, dlaczego przegrała katolicka Irlandia. Zaledwie 20 lat temu 90% ludzi uczestniczyło tam w niedzielnej Mszy. Życie i rodzina były chronione konstytucyjnie i ważne dla obywateli. Dzisiaj kościoły są puste, a wprowadzone w  ogólnonarodowym referendum zmiany zalegalizowały związki jednopłciowe i aborcję na życzenie. Premier Irlandii nie jest chrześcijaninem i oficjalnie podaje, że  jest gejem – podobnie jak polski Robert Biedroń. Jak to się mogło stać w tak krótkim czasie – praktycznie jednego pokolenia?

Odpowiedź jest prosta

Oni pozwolili, aby w  irlandzkich szkołach prowadzono lekcje tzw. edukacji seksualnej w najbardziej permisywnym stylu, według wzoru brytyjskiego od 4 roku życia w pełnym wymiarze godzin. Rodzice nie mieli nic do powiedzenia. Ile czasu można uświadamiać dziecko? Godzinę, dwie, tydzień, miesiąc? Po kilka razy w tygodniu przez kilkanaście lat młodzi otrzymywali olbrzymią dawkę antychrześcijańskiej ideologii. Te treści były w ćwiczeniach, na klasówkach i egzaminach. Młodzi systematycznie byli uczeni akceptacji dla zachowań osób LGBT. Nasycano ich treściami seksualizującymi świadomość oraz zachęcano do zaspokajania popędu dla przyjemności bez odpowiedzialności, w oderwaniu od rodziny. Płodność stała się dla nich niepotrzebnym zagrożeniem, a dziecko poczęte agresorem. Po 30 latach takiej edukacji młode pokolenie straciło wiarę i zmieniło prawo!

Wniosek

Jeżeli teraz nie obronimy naszych dzieci przed podobną, systemową, lewacką indoktrynacją i demoralizacją w  nauczaniu szkolnym, najdalej za 20-30 lat następne pokolenie postąpi podobnie, jak w Irlandii.

Mamy lepszy punkt wyjścia!

W polskich szkołach od 20 lat jest realizowany przedmiot „Wychowanie do Życia w Rodzinie”. Został wprowadzony po wielkiej batalii oraz po długotrwałych konsultacjach z rodzicami. Są znakomite badania potwierdzające jego pozytywne efekty. Jest to realizacja edukacji seksualnej typu A (według Amerykańskiej Akademii Pediatrii) promującej odpowiedzialność i abstynencję seksualną wśród nastolatków, co także jest najlepszym sposobem zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Przeszkoliliśmy kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli. Dzisiaj jednak próbuje się wmawiać rodzicom, że ich dzieci w szkole nie otrzymują żadnej edukacji seksualnej. Pod każdym możliwym pretekstem blokuje się ten przedmiot w wielu szkołach albo pomija wymownym milczeniem. Brońmy tego, co już mamy i  jest pozytywnie sprawdzone. Pamiętajmy, że zgodnie z Konstytucją RP rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i przekonaniami.

Dorosłych trudniej przerobić

Ludzie dojrzali mają już ukształtowane poglądy i system wartości, który bardzo trudno jest podważyć. Zbyt dużo to kosztuje, a na dodatek potrafią się bronić. Dzieci są łatwym celem.

Dzieci własnością państwa?

W niektórych krajach europejskich edukacja seksualna dzieci jest przymusowa. Rodzice nie mają prawa zabronić dziecku uczestnictwa w tych demoralizujących zajęciach. Jest to łamanie prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoją wiarą i przekonaniami. To państwo ma decydować czy dziecko może być razem z rodzicami, czy też zostanie zabrane rodzinie i przekazane komuś innemu. Ciągle słyszymy o takich bulwersujących zdarzeniach. Pamiętajmy jednak, że pomysł, iż dzieci są własnością państwa, to czysty marksizm. Znamy to z czasów komunistycznych w  Związku Radzieckim, także w socjalistycznej Polsce. Dzisiaj zwłaszcza w Europie Zachodniej zaczyna rozkwitać neomarksizm. Najlepszym przykładem jest traktowanie dzieci, jak przedmioty, które w celu osiągnięcia korzyści z użytkowania, wyrywa się z rodziny, a następnie faszeruje neomarksistowską ideologią genderową.

Proszę zwrócić uwagę na  Warszawską Deklarację LGBT i wypowiedzi, np. Roberta Biedronia czy innych lewackich aktywistów. Według nich prawa rodziców nie istnieją! Oni chcą ukraść nasze dzieci i je sobie wychować zgodnie ze standardami WHO, które m. in. postulują nauczanie małych dzieci samozaspokajania się i uzależniania ich od doznań seksualnych.

Mowa nienawiści i  tolerancja

W Gdańsku zorganizowano Marsz Tolerancji. dla licealistów. Młodzi przyszli prosto ze szkól, zachęceni przez wychowawców. Tolerancja to jednak nie akceptacja, ale tego się młodym nie mówi. Na lekcjach wychowawczych są prowadzone kolejne pogadanki na temat „mowy nienawiści” i tolerancji. Problem w tym, że zgodnie z ideologią genderową mową nienawiści staje się wszystko, czego nie akceptują aktywiści LGBT. Na przykład podczas Światowego Kongresu Rodziny w Weronie (29-31 marca br.) liberalne media pisały, że promocja naturalnej, tradycyjnej rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny jest głoszeniem mowy nienawiści, więcej objawem faszyzmu i  zacofania.

Celem ataku są młodzi!

Nie rodzice, ale nasza młodzież i dzieci są celem tego ataku. Jeżeli dadzą się oszukać i nafaszerować neomarksistowską ideologią, zapłacą za to wysoką cenę. Pozostaną samotni, zamknięci we własnym hedonizmie, niezdolni do miłości, do zawarcia małżeństwa, założenia szczęśliwej rodziny i posiadania dzieci. Stracą wiarę! Rodzice, którzy to rozumieją, mają obowiązek ich bronić. Od tego zależy cała nasza przyszłość!

Upominajmy się o prawa dzieci!

Warto upominać się o prawa dzieci, a nie tylko o prawa rodziców.

One mają prawo do:

- dostępu do prawdy i  rzetelnej wiedzy;

- ochrony życia i  prawidłowego rozwoju;

- godności osobistej oraz szacunku dla własnej intymności i seksualności;

- naturalnego poczęcia się i rozwoju w łonie matki;

- ochrony przed wykorzystywaniem w eksperymentach medycznych i społecznych;

- posiadania zarówno Mamy, jak i Taty, którzy wzajemnie się uzupełniają;

- wychowania zgodnego z  wartościami wyznawanymi przez rodziców;

- wyznawania wiary i  wypełniania praktyk religijnych przekazywanych przez rodziców;

- rzetelnego przygotowania do przyszłego życia w małżeństwie i rodzinie w czasie odpowiednim dla rozwoju dziecka z zachowaniem praw rodziców.

Znakomite spotkanie – warto posłuchać!

Bardzo ciekawe było posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej. Warto znaleźć czas i posłuchać! TUTAJ

Atak na nasze dzieci nie jest przypadkowy, ale starannie przygotowany i niezwykle niebezpieczny.

Pamiętajmy: Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie! – Jan Zamoyski

Artykuł można republikować z podaniem źródła.

Dziękujemy za wspieranie naszej pracy i naszych projektów w obronie życia.

Razem uratujemy wiele dzieci!

Swój Dar Serca można przekazać TUTAJ

Dla osób z zagranicy TUTAJ

Prosimy też pamiętajcie o  nas i przekażcie 1% swojego podatku!

na Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

KRS 0000249454


W imieniu KPLŻ
Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim,
którzy pomagają ratować życie!

W imieniu KPLŻ

Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

10-2019 Wspomagamy lekarzy za życiem na Litwie
09-2019 Wielkie zwycięstwo! Ekwador odrzucił legalizację aborcji!
09-2019 Na mokradła i wyspy Galapagos też pojedzie!
09-2019 Brońmy nasze dzieci przed genderową seksualizacją!
08-2019 Jutro wielki odpust M. B. Częstochowskiej także w Ekwadorze!
05-2019 Na Dzień Dziecka dar dla dzieci z Białorusi!
05-2019 Na Dzień Matki: Pakiet dla Mamy!
05-2019 Odrobina nadziei w obronie życia płynie z Ameryki!
04-2019 Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania od HLI Polska.
04-2019 Ostatnie dni – łatwo rozlicz PIT-a i podaruj 1%.
04-2019 Nawet w najtrudniejszej sytuacji można wybrać życie!
04-2019 Skąd ten atak na nasze dzieci?
04-2019 XIII Światowy Kongres Rodzin – batalia o rodzinę nasila się!
03-2019 Konkretny upominek na Dzień Świętości Życia
03-2019 Radosny Głos Miłości w obronie poczętego życia!
03-2019 Pro-life także znaczy pomagać!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
01-2019 Ikona Częstochowska na ŚDM w Panamie
01-2019 46. Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2019 Czy Przyjaciele ofiarują swój 1% podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości?
12-2018 Płacze z zimna nie dała Mu Matula sukienki!
12-2018 Matka Boża może uprosić dla nas wszystko!
12-2018 Św. Mikołaj dla maluszków
10-2018 25. rocznica działalności Human Life International w Polsce – zapraszamy!
09-2018 Scenariusz irlandzki - atak na Polskę za obronę życia!
09-2018 Mały Jaś już działa w Mołdawii!
09-2018 Światłość w ciemności Wschodu – odradzająca się wiara i nadzieja.
08-2018 Dla obrońców życia w Mołdawii!
08-2018 Upominek dla Przyjaciół z okazji święta M.B. Częstochowskiej
08-2018 Wysyłamy Ikonę Częstochowską do Polaków w Kazachstanie!
07-2018 Czy potrafimy ocalić cywilizację życia i miłości?
07-2018 Królowa Polski wybiera się na ŚDM do Panamy!
07-2018 Pora kupić Matce Bożej bilet na samolot do Panamy!
06-2018 III MARSZ DLA ŻYCIA W KIJOWIE
06-2018 W Dniu Dziecka pamiętajmy o najmłodszych maluchach, które nie mają nic.
05-2018 Informacja nt. polityki prywatności Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
04-2018 Zakres działań Human Life International Polska – zapraszamy!
04-2018 Marsz dla Życia w Quito z Ikoną Częstochowską
04-2018 Irlandia potrzebuje pomocy Polaków!
03-2018 Życzenia HLI-Polska
03-2018 Coś konkretnego w obronie życia.
03-2018 Uwaga: duże ułatwienie w PIT-ach dla emerytów!
03-2018 U katechistów w Quito i nowa Ikona dla Kazachstanu!
02-2018 Jeżeli Irlandia przegra w boju o życie, Polska zostanie sama!
02-2018 Od Królowej Polski dla obrońców życia w Ekwadorze.
01-2018 Nowy Mama Mobil już gotowy i jedzie do Quito.
01-2018 Pierwszy raz w historii - przesłanie prezydenta USA do Marszu Życia
01-2018 Jeden procent podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości
07-2017 Wakacyjna wyprawa Matki Bożej
07-2017 „Od Oceanu do Oceanu” w Telewizji Trwam – zapraszamy!
07-2017 Każde chore dziecko ma prawo do życia
06-2017 Zestawy modeli „Małego Jasia” jadą w świat!
06-2017 Czas na spacery i rowery – dla życia i rodziny!
06-2017 Trochę wrażeń po Światowym Kongresie Rodzin w Budapeszcie
05-2017 Pakiet pielęgnacyjny dla maluszka na Dzień Dziecka
05-2017 Na Dzień Matki dla nowego życia
05-2017 Matka Boża Częstochowska w domach Indian i Metysów w Ekwadorze
05-2017 XI Światowy Kongres Rodzin 25 – 28 maja 2017
04-2017 Ikona Częstochowska dla każdego domu w Ameryce Łacińskiej
04-2017 Co słychać w Human Life International?
04-2017 Prezydent HLI w Polsce
03-2017 EKWADOR broni życia z Matką Bożą Częstochowską
03-2017 Ile Małych Jasiów podarujemy dla Białorusi?
03-2017 Pożegnanie z Meksykiem
03-2017 Białoruś czeka na Małe Jasie.
02-2017 Planowa ignorancja i gra dzieckiem poczętym.
02-2017 Petycja o powstrzymanie finansowania „in vitro” w Gdańsku
02-2017 Pomagamy Matce Bożej pojechać do Ekwadoru
02-2017 Ikona Częstochowska przekroczy równik – „Od Oceanu do Oceanu”
01-2017 Nigdy nie było tak wielkiego tłumu – Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2017 Zmiany na fali obrony życia w wymiarze światowym
01-2017 Ubraliśmy już 20 dzidziusiów! Potrzebne skarpetki!
01-2017 Łotwa dziękuje i życie dalej się toczy!
12-2016 Nowe informacje – 1 procent
12-2016 Życzenia świąteczne od HLI Polska
12-2016 Wyprawki dla noworodków - znakomity upominek na Boże Narodzenie.
12-2016 Zawinąć w chustę i na sianko?
12-2016 Można już obejrzeć wygodnie w domu – wykłady z konferencji „Ekologia Rodziny”
11-2016 Królowa Polski w Ameryce Łacińskiej
11-2016 Nasz upominek dla Łotwy.
10-2016 Jak nie przegrać batalii o życie?
09-2016 Ekologia Rodziny - zaproszenie na konferencję HLI do Gdańska 15.10.2016
09-2016 Modele Małego Jasia dla Polaków na Ukrainie.
09-2016 Wojna i aborcja zawsze idą w parze!
09-2016 Zło dobrem czy na ostro?
08-2016 Bierne i czynne prawo do życia – Konstytucja RP
07-2016 Zawsze chrońmy i matkę, i dziecko
07-2016 Podarowane dziecko? – 'Okna Życia'
06-2016 Co słychać u Matki Bożej wędrującej po świecie 'Od Oceanu do Oceanu'?
06-2016 Ukraina za życiem – I Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kijowie
06-2016 Marsz Solidarności z Życiem i Rodziną – Gdańsk 2016
06-2016 Wzrasta ziarno pro-life zasiane przez nas w Gruzji
05-2016 Pomoc dla kobiet w ciąży – 500+ od poczęcia
04-2016 Mały Jaś jedzie do Gruzji
03-2016 Ulubiony program PIT już jest dla Was dostępny!
02-2016 Programy edukacji pro-life Human Life International Polska
02-2016 Upominek pro-life dla Kazachstanu
01-2016 Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Pamiętajcie o nas!
01-2016 W łączności z Jasną Górą
12-2015 Podsumowanie działań HLI Polska na Nowy Rok
12-2015 Życzenia Świąteczne od HLI Polska
12-2015 Podarunek dla Matki Bożej na Boże Narodzenie!
12-2015 Jest już dokumentalny film z I etapu „Od Oceanu do Oceanu”
11-2015 Meksyk – wezwanie Matki Bożej do obrony życia
10-2015 Polska aktywność pro-life w wymiarze międzynarodowym
09-2015 Przerażająca cisza wokół "PIGUŁKI DZIEŃ PO"
09-2015 W obronie cywilizacji życia i miłości
08-2015 Warto protestować w obronie dzieci!
08-2015 Mały Jaś jedzie na Ukrainę i do Kazachstanu
06-2015 Nie! Dla łamania praw człowieka w legalizacji procedury in vitro!
06-2015 Nasza akcja na temat in vitro
06-2015 Zabierzmy się za wyjaśnianie czym naprawdę jest in vitro
05-2015 Prośba od ukraińskiego ruchu obrony życia
05-2015 Dzisiaj módlmy się za Irlandię, a jutro za Polskę!
05-2015 Matka Boża Częstochowska rozpoczyna objazd miast meksykańskich
05-2015 Idźmy na wybory walczyć o rodzinę i prawa rodziców
04-2015 Walczmy o prawa rodziców
04-2015 Ikona Częstochowska podbija Meksyk
04-2015 Od dzisiaj „Pigułka PO” w wolnej sprzedaży
04-2015 Chrystus Zmartwychwstał! Życzenia świąteczne od HLI-Polska
04-2015 Radosna wiadomość z Guadalupe - spotkanie dwóch Morenit!
03-2015 Wystawa pro-life w Kazachstanie - podziękowania
06-2012 Podarujmy Matce Bożej flagi narodowe
06-2012 Ruszyła Wielka Pielgrzymka Matki Bożej Częstochowskiej w obronie życia przez świat
05-2012 Komunikat z II. Spotkania Międzynarodowego Komitetu Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej w obronie życia przez świat „Od Oceanu do Oceanu”
04-2012 BUDUJEMY OŁTARZ NA KOŁACH DLA MATKI BOŻEJ w pielgrzymce przez świat w obronie życia
03-2012 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
03-2012 WSCHÓD I ZACHÓD W OBRONIE ŻYCIA
10-2011 "MAŁY JAŚ" ZACZYNA PODBIJAĆ WSCHÓD
08-2011 Wybierz Życie
08-2011 Z MIŁOŚCIĄ I TROSKĄ
05-2011 PODARUJ "MAŁEGO JASIA" LIDEROM OBRONY ŻYCIA NA WSCHODZIE
04-2011 TYDZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W KAZACHSTANIE
03-2011 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2011
03-2011 RATUJ ŻYCIE DZIECI!
02-2011 Klauzula sumienia także dla farmaceutów
01-2011 Z MISJĄ W OBRONIE ŻYCIA
01-2011 Co z tym 1% i nowym, darmowym PITem?
12-2010 Kilka słów na Boże Narodzenie
11-2010 ŚWIAT DZIĘKUJE BENEDYKTOWI XVI
11-2010 OD NOWEJ GWINEI PO ALASKĘ!
11-2010 Podziękowanie i deklaracja modlitwy z Ojcem Świętym w obronie życia
10-2010 ŚWIATOWA MODLITWA Z OJCEM ŚWIĘTYM
09-2010 Nr 21/10 Wrzesień 2010
08-2010 Nr 20/10 Sierpień 2010
08-2010 Nr 19/10 Sierpień 2010
05-2010 SOLIDARNI Z ŻYCIEM!
05-2010 Nr 18/10 Maj 2010
03-2010 Dzień Świętości Życia
03-2010 PIT2009
12-2009 Nr 17/10, Styczeń 2010
11-2009 Nr 16/09, Listopad 2009
09-2009 Nr 15/09, Wrzesień 2009
06-2009 Nr 14/09, Lipiec 2009
06-2009 Nr 13/09, Czerwiec 2009
03-2009 Nr 12/09, Kwiecień 2009
02-2009 Nr 11/09, Marzec 2009
01-2009 Nr 10/09, Luty 2009
10-2008 Nr 8/08, Listopad 2008
09-2008 Nr 7/08, Październik 2008
08-2008 Nr 6/08, Wrzesień 2008
07-2008 Nr 5/08, Sierpień 2008
04-2008 Nr 4/08, Maj 2008
03-2008 Nr 3/08, Marzec 2008
02-2008 Nr 2/08, Marzec 2008
01-2008 Nr 1/08, Luty 2008


Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
jest pod patronatem
Human Life International - Polska Human Life International - Polska

Media społecznościowe

Facebook


Twitter

Twitter - HLI
n4studio.pl

Informacja nt. polityki prywatności