Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia


Wybierz Życie
"Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo." (Pwt 30, 19)
Human Life International - Polska
Z MIŁOŚCIĄ I TROSKĄ

Rozmowa z Ewą Henryką Kowalewską, prezesem Forum Kobiet Polskich, przedstawicielem Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia - Human Life International - Polska opublikowana w Katolickiej Agencji Informacyjnej

Z MIŁOŚCIĄ I TROSKĄ

- Obecnie w Polsce powróciła dyskusja na temat ochrony życia poczętego. Proszę w tym kontekście wyjaśnić czym według Pani jest działanie, zwane popularnie „pro-life”?

- „Pro-life” po prostu znaczy „za życiem”. Każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia (połączenia się komórek rodzicielskich) aż do śmierci. Działanie to opiera się na pełnym miłości pochyleniu się nad samotną, porzuconą matką i jej poczętym dzieckiem, nad człowiekiem słabym i chorym, nad rodziną, która tak często potrzebuje pomocy, aby móc wypełniać swoją rolę. Tak więc może się ono wyrażać w konkretnej pomocy człowiekowi potrzebującemu, a także we wszechstronnej edukacji „pro-life” – zwłaszcza wobec ludzi młodych, którzy szukają swojej drogi. To także starania, aby życie człowieka było zawsze prawnie chronione. Ten typ działalności w Polsce podejmują liczne organizacje pozarządowe i ruchy w Kościele katolickim. Większość z nich jest skupiona w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która spełnia rolę wspólnej reprezentacji i koordynatora działań. Polscy obrońcy życia zawsze podkreślali, że nie są „anty”, ale „za” – za życiem, za tradycyjną i silną rodziną oraz za pozytywnym, racjonalnym wychowaniem prorodzinnym, które formuje postawy „za życiem”.

- Czy pozytywne podejście do ochrony ludzkiego życia jest podstawą działalności „pro-life”?

Tak, gdyż jest ono fundamentem Ewangelii Życia. Nie da się wygrać z przemocą, tylko ją pokazując. W Polsce zawsze było to oczywiste, co wynika z wielkiego zaangażowania Kościoła katolickiego po stronie życia. Od 1956 roku mieliśmy aborcję na życzenie i zakaz jakiejkolwiek działalności społecznej w tym zakresie. Pierwsze ruchy „pro-life” powstawały w Kościele, a co za tym idzie świeccy liderzy mieli swoich duszpasterzy i otrzymywali dobrą katolicką formację oraz opiekę duszpasterską. W tym samym czasie w Ameryce powstały liczne organizacje antyaborcyjne, których liderzy są bardzo różnych wyznań. Dochodziło do ostrej konfrontacji: kładzenia się i przykuwania pod wejściami do klinik aborcyjnych, aresztowań, pobić, a nawet strzelaniny. Dla mnie od początku było jasne, że takie działanie nie może odnieść dalekosiężnego sukcesu. Zwracaliśmy uwagę przyjaciołom z USA, że nie tędy droga. Dzisiaj, gdy współpraca z nimi trwa już ok. 20 lat, doskonale widać, że mieliśmy rację. Wielu amerykańskich liderów przemyślało problem i zmieniło nastawienie. Wtedy zaczęli odnosić liczne sukcesy: zamykać kliniki aborcyjne i zyskiwać coraz większe poparcie społeczne. Dobrym przykładem jest książka J. C. Willke, „Aborcja, pytania i odpowiedzi”, której nowa edycja już od 10. lat nosi też nowy tytuł” „Pokochaj ich oboje”.

- Czy jest Pani przeciwnikiem prezentowania drastycznych zdjęć czy filmów pokazujących prawdę o aborcji?

- Nie. Prawdy nie można ukrywać. Te zdjęcia pokazują fakty o zabijaniu nienarodzonych dzieci. Niemniej jednak taka „ostra” prezentacja powinna mieć swoje uzasadnienie. Powinna być częścią szerszej kampanii informacyjnej. Na pewno powinni ją zobaczyć ci wszyscy, którzy głośno twierdzą, że przerwanie ciąży to żaden problem. Zdjęcia te jednak pokazują najwyższy rodzaj przemocy i dlatego nie należy ich prezentować dzieciom i nieprzygotowanej do tego młodzieży. Chcielibyśmy, aby początki życia człowieka kojarzyły się im z bezpieczeństwem, miłością i pięknem. Młody człowiek nie powinien postrzegać początków życia przez pryzmat przemocy i śmierci. Trzeba mu pokazać piękno, miłość i życie. One go zafascynują i pociągną za sobą.

Ostatnio spotkałam się z twierdzeniem, że „prawdziwym działaniem” w obronie życia są tylko kontrowersyjne i agresywne antyaborcyjne happeningi, pomija się natomiast wieloletnią, ofiarną, zakrojoną na szeroką skalę i bardzo owocną pracę polskich ruchów pro-life. To jest swoisty absurd, bardzo szkodliwy dla promocji postawy za życiem.

- Czy uważa Pani, że wychowanie prorodzinne w szkole jest potrzebne?

Bardzo potrzebne, wręcz konieczne. Oczywiście w pełnej współpracy z rodzicami, którzy są pierwszymi wychowawcami dziecka. Nazywam to „szeroką edukacją społeczną za życiem”. W 1993 roku, gdy rozpoczynaliśmy kampanię „pro-life”, wiedza na temat prenatalnego rozwoju dziecka była prawie żadna. Mówiło się, że w łonie matki rozwija się jakiś „zlepek komórek”. Społeczeństwo przez wiele lat było wprowadzane w błąd. Powstały więc liczne organizacje społeczne, które podjęły to zadanie. Organizowaliśmy wystawy, prezentowaliśmy filmy, przygotowaliśmy modele „Małego Jasia” – 10 tygodniowego dziecka wielkości naturalnej. Rozdaliśmy miliony ulotek, gazet i broszur. Odbyło się bardzo wiele szkoleń, również dla liderów. Zadbaliśmy też o prawidłowe informacje w podręcznikach szkolnych. Wielkim sukcesem jest wprowadzenie do polskich szkól przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, w ramach którego młodzi ludzie mają możliwość zapoznać się z prawdą o początkach ludzkiego życia i zrozumieć czym jest odpowiedzialność za poczęcie dziecka i za rodzinę. Zwolennicy aborcji ciągle atakują ten przedmiot, gdyż znakomicie zdają sobie sprawę, że stałe poparcie Polaków, zwłaszcza młodych, dla życia, opiera się na wiedzy, którą otrzymują głownie w szkole.

Nie mogę zgodzić się z poglądem, że wszystko co jest cielesne i związane z płciowością człowieka jest złe, a co najmniej podejrzane, w związku z czym lepiej, aby ten przedmiot nie istniał. To czysty manicheizm. I warto przypomnieć, że Kościół katolicki już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odciął się od takich poglądów. W naturze nie ma pustki – jeśli usuniemy wychowanie prorodzinne ze szkół, bardzo szybko trafi tam demoralizująca edukacja seksualna, bardzo szkodliwa dla naszych dzieci i wroga ochronie życia.

Bł. Jan Paweł II odnosi się bezpośrednio do tego zagadnienia w encyklice „Evangelium vitae”: Należy zwłaszcza wpajać szacunek dla wartości życia, i to poczynając od samych jego korzeni. Złudne jest przekonanie, że można budować prawdziwą kulturę ludzkiego życia, nie pomagając młodym w pojmowaniu i przeżywaniu płciowości, miłości i życia zgodnie z ich prawdziwym znaczeniem i w ich ścisłej współzależności. Płciowość jest bogactwem całego człowieka, „ujawniającym swe głębokie znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości’. Banalizacja płciowości jest jednym z głównych czynników, które stoją u początków pogardy dla rodzącego się życia: tylko prawdziwa miłość umie strzec życia. Nie można zatem uchylać się od obowiązku zapewnienia — przede wszystkim młodszej i starszej młodzieży — autentycznego wychowania do płciowości i miłości, formacji zawierającej wychowanie do czystości jako cnoty, która sprzyja osiągnięciu osobowej dojrzałości i uzdalnia do poszanowania „oblubieńczego” znaczenia ciała. (Encyklika Evangelium vitae 97)

- Przewodniczy Pani Forum Kobiet Polskich, które jest federacją katolickich organizacji kobiecych. Powiedziała Pani, że należy pomagać kobietom w ciąży kryzysowej. Czy ta pomoc jest realizowana i czy dzisiaj jest wystarczająca?

Pamiętam złośliwe ataki, gdy w 1991 roku rozpoczęliśmy w Sejmie starania o ustawową ochronę życia. Naszym parlamentarzystom zarzucano, że ideologizując krzywdzą kobietę, pozostawiając ją samą sobie. Mogliśmy już wtedy dostarczyć wiele przykładów pracy pomocowej, którą prowadziły polskie ruchy „pro-life”. Pierwsze polskie organizacje za życiem, jak „Troska o Życie”, „Gaudium vitae”, „SOS Poczętego Życia”, miały przede wszystkim charakter pomocowy. To była podstawowa potrzeba społeczna, głęboko odczuwana przez ludzi o wrażliwym sercu: pomoc kobiecie w ciąży, aby mogła bezpiecznie urodzić swoje dziecko. Osobiście redagowałam raport, który te działania sumował. Dzisiaj takich programów jest o wiele więcej. Mamy kilkadziesiąt domów samotnej matki. Podejmujemy również pomoc materialną. Niemniej jest to ciągle kropla w morzu potrzeb. Powinna być ona wspierana przez państwo, o co stale się upominamy. Matka, która dowiaduje się, że jej dziecko jest prenatalnie chore, powinna mieć pewność, że po porodzie otrzyma tak potrzebną pomoc materialną. Koszty utrzymania dziecka specjalnej troski są olbrzymie, często przekraczające możliwości rodziny, co zwiększa lęk o przyszłość. Obowiązkiem państwa jest udzielenie jej pomocy i o to także będziemy zabiegać.

Pomoc dla matek to zawsze wielki argument po stronie życia. Właśnie dlatego w ustawie z 1993 roku wprowadzono zapisy pomocowe. Specjalną opieką otoczono brzemienne uczennice i kobiety w ciąży w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Niestety obecnie pojawia się tendencja do rozdzielania pomocy dla kobiet w ciąży od ochrony życia dziecka poczętego. To bardzo niebezpieczne. Kobieta jest zawsze drugą ofiarą aborcji. Jeśli nie pomożemy matce, stracimy szansę na uratowanie jej dziecka. Feministki usiłują antagonizować matkę i dziecko, twierdząc, że my chcemy chronić życie dziecka kosztem matki. To nie jest prawda! Zawsze pochylamy się z miłością nad obojgiem: i matką, i dzieckiem.

- Czy Pani popiera usunięcie tzw. wyjątków z ustawy o planowaniu rodziny?

Każdy człowiek ma prawo do życia. W pełni to popieramy. O tym mówi Konstytucja RP. Każdy, to znaczy również dziecko w łonie matki. To szokujące i niezwykle dramatyczne, że w Polsce wolno zabić dziecko prenatalnie chore. To czysta eugenika. Potępiamy nazistów, a sami to robimy naszym dzieciom! Wolno też zabić dziecko poczęte na skutek czynu zabronionego. Dlaczego mamy pozwalać na dodatkowe okaleczenie aborcją kobiety, która poczęła dziecko na skutek przemocy? Dlaczego pozwalamy na zabicie niewinnego dziecka za przestępstwo jego ojca? Dziecko nieletniej, np. 13. letniej matki może być zabite pod przymusem, ponieważ decyzję za nią podejmują jej opiekunowie. Zbyt wczesne macierzyństwo zawsze jest dramatem, ale młodociana matka też powinna mieć prawo do ochrony swego dziecka. Ono także ma prawo do życia.

Nie powinniśmy dopuszczać pokrętnych argumentów, że każda ciąża zagraża zdrowiu i życiu matki. To są prowokacje, mające na celu rozszerzenie tzw. wyjątków. Przy obecnym stanie medycyny sytuacje, gdy na skutek ciąży zagrożone jest życie matki, są niezwykle rzadkie. Zawsze jednak należy pochylić się z miłością i nad matką, i jej dzieckiem. Pacjentów jest dwóch, ale jeśli nie uratujemy życia matki, nie ocalimy i dziecka. Zawsze z miłością i troską, jak uczy nas bł. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim,
którzy pomagają ratować życie!

W imieniu KPLŻ

Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

10-2019 Wspomagamy lekarzy za życiem na Litwie
09-2019 Wielkie zwycięstwo! Ekwador odrzucił legalizację aborcji!
09-2019 Na mokradła i wyspy Galapagos też pojedzie!
09-2019 Brońmy nasze dzieci przed genderową seksualizacją!
08-2019 Jutro wielki odpust M. B. Częstochowskiej także w Ekwadorze!
05-2019 Na Dzień Dziecka dar dla dzieci z Białorusi!
05-2019 Na Dzień Matki: Pakiet dla Mamy!
05-2019 Odrobina nadziei w obronie życia płynie z Ameryki!
04-2019 Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania od HLI Polska.
04-2019 Ostatnie dni – łatwo rozlicz PIT-a i podaruj 1%.
04-2019 Nawet w najtrudniejszej sytuacji można wybrać życie!
04-2019 Skąd ten atak na nasze dzieci?
04-2019 XIII Światowy Kongres Rodzin – batalia o rodzinę nasila się!
03-2019 Konkretny upominek na Dzień Świętości Życia
03-2019 Radosny Głos Miłości w obronie poczętego życia!
03-2019 Pro-life także znaczy pomagać!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
01-2019 Ikona Częstochowska na ŚDM w Panamie
01-2019 46. Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2019 Czy Przyjaciele ofiarują swój 1% podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości?
12-2018 Płacze z zimna nie dała Mu Matula sukienki!
12-2018 Matka Boża może uprosić dla nas wszystko!
12-2018 Św. Mikołaj dla maluszków
10-2018 25. rocznica działalności Human Life International w Polsce – zapraszamy!
09-2018 Scenariusz irlandzki - atak na Polskę za obronę życia!
09-2018 Mały Jaś już działa w Mołdawii!
09-2018 Światłość w ciemności Wschodu – odradzająca się wiara i nadzieja.
08-2018 Dla obrońców życia w Mołdawii!
08-2018 Upominek dla Przyjaciół z okazji święta M.B. Częstochowskiej
08-2018 Wysyłamy Ikonę Częstochowską do Polaków w Kazachstanie!
07-2018 Czy potrafimy ocalić cywilizację życia i miłości?
07-2018 Królowa Polski wybiera się na ŚDM do Panamy!
07-2018 Pora kupić Matce Bożej bilet na samolot do Panamy!
06-2018 III MARSZ DLA ŻYCIA W KIJOWIE
06-2018 W Dniu Dziecka pamiętajmy o najmłodszych maluchach, które nie mają nic.
05-2018 Informacja nt. polityki prywatności Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
04-2018 Zakres działań Human Life International Polska – zapraszamy!
04-2018 Marsz dla Życia w Quito z Ikoną Częstochowską
04-2018 Irlandia potrzebuje pomocy Polaków!
03-2018 Życzenia HLI-Polska
03-2018 Coś konkretnego w obronie życia.
03-2018 Uwaga: duże ułatwienie w PIT-ach dla emerytów!
03-2018 U katechistów w Quito i nowa Ikona dla Kazachstanu!
02-2018 Jeżeli Irlandia przegra w boju o życie, Polska zostanie sama!
02-2018 Od Królowej Polski dla obrońców życia w Ekwadorze.
01-2018 Nowy Mama Mobil już gotowy i jedzie do Quito.
01-2018 Pierwszy raz w historii - przesłanie prezydenta USA do Marszu Życia
01-2018 Jeden procent podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości
07-2017 Wakacyjna wyprawa Matki Bożej
07-2017 „Od Oceanu do Oceanu” w Telewizji Trwam – zapraszamy!
07-2017 Każde chore dziecko ma prawo do życia
06-2017 Zestawy modeli „Małego Jasia” jadą w świat!
06-2017 Czas na spacery i rowery – dla życia i rodziny!
06-2017 Trochę wrażeń po Światowym Kongresie Rodzin w Budapeszcie
05-2017 Pakiet pielęgnacyjny dla maluszka na Dzień Dziecka
05-2017 Na Dzień Matki dla nowego życia
05-2017 Matka Boża Częstochowska w domach Indian i Metysów w Ekwadorze
05-2017 XI Światowy Kongres Rodzin 25 – 28 maja 2017
04-2017 Ikona Częstochowska dla każdego domu w Ameryce Łacińskiej
04-2017 Co słychać w Human Life International?
04-2017 Prezydent HLI w Polsce
03-2017 EKWADOR broni życia z Matką Bożą Częstochowską
03-2017 Ile Małych Jasiów podarujemy dla Białorusi?
03-2017 Pożegnanie z Meksykiem
03-2017 Białoruś czeka na Małe Jasie.
02-2017 Planowa ignorancja i gra dzieckiem poczętym.
02-2017 Petycja o powstrzymanie finansowania „in vitro” w Gdańsku
02-2017 Pomagamy Matce Bożej pojechać do Ekwadoru
02-2017 Ikona Częstochowska przekroczy równik – „Od Oceanu do Oceanu”
01-2017 Nigdy nie było tak wielkiego tłumu – Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2017 Zmiany na fali obrony życia w wymiarze światowym
01-2017 Ubraliśmy już 20 dzidziusiów! Potrzebne skarpetki!
01-2017 Łotwa dziękuje i życie dalej się toczy!
12-2016 Nowe informacje – 1 procent
12-2016 Życzenia świąteczne od HLI Polska
12-2016 Wyprawki dla noworodków - znakomity upominek na Boże Narodzenie.
12-2016 Zawinąć w chustę i na sianko?
12-2016 Można już obejrzeć wygodnie w domu – wykłady z konferencji „Ekologia Rodziny”
11-2016 Królowa Polski w Ameryce Łacińskiej
11-2016 Nasz upominek dla Łotwy.
10-2016 Jak nie przegrać batalii o życie?
09-2016 Ekologia Rodziny - zaproszenie na konferencję HLI do Gdańska 15.10.2016
09-2016 Modele Małego Jasia dla Polaków na Ukrainie.
09-2016 Wojna i aborcja zawsze idą w parze!
09-2016 Zło dobrem czy na ostro?
08-2016 Bierne i czynne prawo do życia – Konstytucja RP
07-2016 Zawsze chrońmy i matkę, i dziecko
07-2016 Podarowane dziecko? – 'Okna Życia'
06-2016 Co słychać u Matki Bożej wędrującej po świecie 'Od Oceanu do Oceanu'?
06-2016 Ukraina za życiem – I Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kijowie
06-2016 Marsz Solidarności z Życiem i Rodziną – Gdańsk 2016
06-2016 Wzrasta ziarno pro-life zasiane przez nas w Gruzji
05-2016 Pomoc dla kobiet w ciąży – 500+ od poczęcia
04-2016 Mały Jaś jedzie do Gruzji
03-2016 Ulubiony program PIT już jest dla Was dostępny!
02-2016 Programy edukacji pro-life Human Life International Polska
02-2016 Upominek pro-life dla Kazachstanu
01-2016 Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Pamiętajcie o nas!
01-2016 W łączności z Jasną Górą
12-2015 Podsumowanie działań HLI Polska na Nowy Rok
12-2015 Życzenia Świąteczne od HLI Polska
12-2015 Podarunek dla Matki Bożej na Boże Narodzenie!
12-2015 Jest już dokumentalny film z I etapu „Od Oceanu do Oceanu”
11-2015 Meksyk – wezwanie Matki Bożej do obrony życia
10-2015 Polska aktywność pro-life w wymiarze międzynarodowym
09-2015 Przerażająca cisza wokół "PIGUŁKI DZIEŃ PO"
09-2015 W obronie cywilizacji życia i miłości
08-2015 Warto protestować w obronie dzieci!
08-2015 Mały Jaś jedzie na Ukrainę i do Kazachstanu
06-2015 Nie! Dla łamania praw człowieka w legalizacji procedury in vitro!
06-2015 Nasza akcja na temat in vitro
06-2015 Zabierzmy się za wyjaśnianie czym naprawdę jest in vitro
05-2015 Prośba od ukraińskiego ruchu obrony życia
05-2015 Dzisiaj módlmy się za Irlandię, a jutro za Polskę!
05-2015 Matka Boża Częstochowska rozpoczyna objazd miast meksykańskich
05-2015 Idźmy na wybory walczyć o rodzinę i prawa rodziców
04-2015 Walczmy o prawa rodziców
04-2015 Ikona Częstochowska podbija Meksyk
04-2015 Od dzisiaj „Pigułka PO” w wolnej sprzedaży
04-2015 Chrystus Zmartwychwstał! Życzenia świąteczne od HLI-Polska
04-2015 Radosna wiadomość z Guadalupe - spotkanie dwóch Morenit!
03-2015 Wystawa pro-life w Kazachstanie - podziękowania
06-2012 Podarujmy Matce Bożej flagi narodowe
06-2012 Ruszyła Wielka Pielgrzymka Matki Bożej Częstochowskiej w obronie życia przez świat
05-2012 Komunikat z II. Spotkania Międzynarodowego Komitetu Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej w obronie życia przez świat „Od Oceanu do Oceanu”
04-2012 BUDUJEMY OŁTARZ NA KOŁACH DLA MATKI BOŻEJ w pielgrzymce przez świat w obronie życia
03-2012 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
03-2012 WSCHÓD I ZACHÓD W OBRONIE ŻYCIA
10-2011 "MAŁY JAŚ" ZACZYNA PODBIJAĆ WSCHÓD
08-2011 Wybierz Życie
08-2011 Z MIŁOŚCIĄ I TROSKĄ
05-2011 PODARUJ "MAŁEGO JASIA" LIDEROM OBRONY ŻYCIA NA WSCHODZIE
04-2011 TYDZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W KAZACHSTANIE
03-2011 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2011
03-2011 RATUJ ŻYCIE DZIECI!
02-2011 Klauzula sumienia także dla farmaceutów
01-2011 Z MISJĄ W OBRONIE ŻYCIA
01-2011 Co z tym 1% i nowym, darmowym PITem?
12-2010 Kilka słów na Boże Narodzenie
11-2010 ŚWIAT DZIĘKUJE BENEDYKTOWI XVI
11-2010 OD NOWEJ GWINEI PO ALASKĘ!
11-2010 Podziękowanie i deklaracja modlitwy z Ojcem Świętym w obronie życia
10-2010 ŚWIATOWA MODLITWA Z OJCEM ŚWIĘTYM
09-2010 Nr 21/10 Wrzesień 2010
08-2010 Nr 20/10 Sierpień 2010
08-2010 Nr 19/10 Sierpień 2010
05-2010 SOLIDARNI Z ŻYCIEM!
05-2010 Nr 18/10 Maj 2010
03-2010 Dzień Świętości Życia
03-2010 PIT2009
12-2009 Nr 17/10, Styczeń 2010
11-2009 Nr 16/09, Listopad 2009
09-2009 Nr 15/09, Wrzesień 2009
06-2009 Nr 14/09, Lipiec 2009
06-2009 Nr 13/09, Czerwiec 2009
03-2009 Nr 12/09, Kwiecień 2009
02-2009 Nr 11/09, Marzec 2009
01-2009 Nr 10/09, Luty 2009
10-2008 Nr 8/08, Listopad 2008
09-2008 Nr 7/08, Październik 2008
08-2008 Nr 6/08, Wrzesień 2008
07-2008 Nr 5/08, Sierpień 2008
04-2008 Nr 4/08, Maj 2008
03-2008 Nr 3/08, Marzec 2008
02-2008 Nr 2/08, Marzec 2008
01-2008 Nr 1/08, Luty 2008


Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
jest pod patronatem
Human Life International - Polska Human Life International - Polska

Media społecznościowe

Facebook


Twitter

Twitter - HLI

Informacja nt. polityki prywatności