Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia


Wybierz Życie
"Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo." (Pwt 30, 19)
Human Life International - Polska
Nr 18/10 Maj 2010

PRAWO DO WOLNEGO WYBORU ABORCJI DOBREM OSOBISTYM KOBIETY

Drodzy Przyjaciele!

Skąd w Polsce to flagowe hasło zwolenników zabijania dzieci w łonach matek? Przecież ustawa o planowaniu rodziny w paragrafie 2 mówi: „Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej.” Niestety z zastrzeżeniem: „w granicach ustalonych w ustawie".

Ustawa zaś zezwala na zabicie dziecka o ile: „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Dziecko można zabić „dopóki nie osiągnie zdolności do samodzielnego życia”, co jest definicją nieprecyzyjną, gdyż medycyna pozwala ratować coraz młodsze wcześniaki., nawet w 20-21 tygodniu życia. W praktyce zabija się całkiem duże dzieci w wielu 20-24 tygodni. Każdego roku w Polsce rośnie liczba takich tzw. aborcji. Zdjęcia pokazujące martwe ciałka tych dzieci są tak przerażające, że nikt nie chce ich nawet obejrzeć i spojrzeć prawdzie w oczy. Wielu ludzi nawet popiera „usunięcie kłopotu”, którym jest opieka nad osobą niepełnosprawną.

ABORCJA JAKO DOBRO OSOBISTE KOBIETY

Polski Sąd Najwyższy w dniu 6 maja br. w sprawie Agnieszki Sz., która pomimo wykonania badań prenatalnych nie została powiadomiona o poważnym kalectwie nieurodzonego dziecka, orzekł, że „naruszono jej dobro osobiste i należy się jej zadośćuczynienie za wyrządzoną jej krzywdę, a obojgu rodzicom odszkodowanie rekompensujące zwiększone koszty wychowywania upośledzonego dziecka”. Sędzia oświadczył, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że prawo wyboru jest dobrem osobistym kobiety i że w razie jego naruszenia, należy się jej zadośćuczynienie. Stwierdził także, że czynem niedozwolonym nie jest doprowadzenie do urodzenia dziecka z ciężkim nieodwracalnym kalectwem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Jest nim pozbawianie matki prawa wyboru, czy w takiej sytuacji dziecko urodzić, czy nie.

WOLNY WYBÓR

Tym samym orzeczenie Sądu Najwyższego w Polsce przyznaje kobiecie prawo do wolnego wyboru aborcji w tzw. wyjątkach. Nie jest to zgodne z intencją ustawodawcy, który przyjmując ustawę o planowaniu rodziny jedynie dopuszczał odstępstwo od karania lekarza w sytuacjach nadzwyczajnych, ale nikomu tzw. prawa do aborcji nie przyznawał. Jak widać można to jednak interpretować zupełnie inaczej. Orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie ma charakter precedensowy, a co za tym idzie przyznaje matce prawo do „wolnego wyboru aborcji” jako dobra osobistego kobiety. Jest to najbardziej znane hasło międzynarodowego ruchu proaborcyjnego.

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA

Konwencja ta przyznaje każdemu prawa osobiste, wśród nich prawo do prywatności. Nie ma tam ani słowa na temat prawa do aborcji. Okazuje się jednak, że zależy to od interpretacji. Trybunał Europejski powołał się na to prawo wydając wyrok w sprawie Alicji Tysiąc. W orzeczeniu polskiego Sądu Najwyższego wyraźnie widać staranie o dostosowanie prawa polskiego do tzw. standardów europejskich.

STANOWISKO POLSKICH SĄDÓW

W ostatnim czasie obserwujemy kolejne decyzje polskich sądów, często w sprawach precedensowych, które wprowadzają nową interpretację przepisów prawnych w kierunku uznania prawa kobiety do wyboru aborcji. Przypomnę tu tylko znaną sprawę przeciwko Gościowi Niedzielnemu. Niezależność sądownictwa jest wykorzystywana do wprowadzenia nowej w Polsce argumentacji prawnej akceptującej przerywanie ciąży jako prawa kobiety. Sądownictwo nie podlega weryfikacji demokratycznej, więc w praktyce społeczeństwo jest pozbawione jakiejkolwiek możliwości sprzeciwu.

ABORCJA JAKO PRAWO KOBIETY

W ostatnich latach ciągle pojawiają się usiłowania środowisk pro-aborcyjnych, aby zredefiniować „starą” Deklarację Praw Człowieka” oraz inne międzynarodowe dokumenty i uznać usługi zdrowia reprodukcyjnego (tzn. aborcję) za prawo osobiste kobiet. Podobne propozycje padają w USA, gdzie administracja Baracka Obamy chce uznać aborcję za prawo gwarantowane konstytucją. Użycie przez polskiego sędziego podobnej argumentacji jest niezwykle niepokojące.

DZIECKO BEZ NÓG NIE MA PRAWA DO ŻYCIA

Wychowani w kulturze chrześcijańskiej zawsze uważaliśmy, że słabszym i chorym powinniśmy zapewnić serdeczną opiekę i ochronę. Tymczasem znowu pojawia się stare eugeniczne hasło: „Nie każde życie jest warte życia”. Stosowali je naziści w obozach zagłady i przy realizacji programu eutanazji dla niepełnosprawnych.

Konwencja o Prawach Dziecka powołując się na Powszechną Deklarację Praw Dziecka mówi:” dziecko z uwagi na swoja niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.”, a par. 6 mówi: „Każde dziecko ma prawo do życia”. Tymczasem orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego nie uznało za dziecko osoby przed urodzeniem, a ze względu na jego upośledzenie fizyczne przyznało matce prawo do wolnego wyboru aborcji. Życie człowieka w okresie prenatalnym jest w Polsce pozbawione ochrony z powodu jego niepełnosprawności. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę.

SYTUACJA RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

Urodzenie chorego dziecka jest zawsze dramatem. Rodzice potrzebują wszechstronnej pomocy i psychologicznej, i materialnej. Opieka i rehabilitacja kosztują i najczęściej nie ma skąd tych pieniędzy wziąć. Wszyscy przecież powinni taką pomoc otrzymać. Tymczasem odszkodowanie mogą otrzymać tylko ci rodzice, którym uniemożliwiono dokonanie „wolnego wyboru”, a co za tym idzie wyabortowanie dziecka. Natomiast ci, którzy przyjęli swoje chore dziecko z miłością i ofiarnie je wychowują, nie mogą liczyć na nic. To jest druga strona „wolnego wyboru”. „Jak chcesz urodzić chore dziecko, które nosisz w swoim łonie i nie pozwalasz go zabić – to się teraz sam z nim męcz, bo to twoja sprawa i twój wybór.” Pojawia się głęboka frustracja i agresja wobec tych rodziców i ich chorych dzieci. To jest podejście nie tylko niechrześcijańskie, ale głęboko nieludzkie – cóż typowe dla społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym króluje komercja.

JAKIE TO MA ZNACZENIE?

Prawo kształtuje świadomość obywateli. Stosowanie przesłanek eugenicznych wobec chorych prenatalnie dzieci musi pociągać za sobą upowszechnianie takich zachowań. Jest to bardzo niebezpieczne. Czy osoby chore będą w Polsce szanowane i chronione? Jak one się teraz czują? Czy każe się im żyć w poczuciu winy, że „wykorzystują” zdrowych? A może już niedługo ktoś zaproponuje im „dobrą śmierć”, aby się nie musieli męczyć.

Nie wolno być obojętnym wobec tej sprawy. Popatrzmy w oczy chorym dzieciom.. Każdy chce żyć i być potrzebny! A warto pamiętać i o tym, że każdy z nas jutro także może stać się niepełnoprawny na skutek wypadku czy choroby.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim,
którzy pomagają ratować życie!

W imieniu KPLŻ

Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

10-2019 Wspomagamy lekarzy za życiem na Litwie
09-2019 Wielkie zwycięstwo! Ekwador odrzucił legalizację aborcji!
09-2019 Na mokradła i wyspy Galapagos też pojedzie!
09-2019 Brońmy nasze dzieci przed genderową seksualizacją!
08-2019 Jutro wielki odpust M. B. Częstochowskiej także w Ekwadorze!
05-2019 Na Dzień Dziecka dar dla dzieci z Białorusi!
05-2019 Na Dzień Matki: Pakiet dla Mamy!
05-2019 Odrobina nadziei w obronie życia płynie z Ameryki!
04-2019 Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania od HLI Polska.
04-2019 Ostatnie dni – łatwo rozlicz PIT-a i podaruj 1%.
04-2019 Nawet w najtrudniejszej sytuacji można wybrać życie!
04-2019 Skąd ten atak na nasze dzieci?
04-2019 XIII Światowy Kongres Rodzin – batalia o rodzinę nasila się!
03-2019 Konkretny upominek na Dzień Świętości Życia
03-2019 Radosny Głos Miłości w obronie poczętego życia!
03-2019 Pro-life także znaczy pomagać!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
01-2019 Ikona Częstochowska na ŚDM w Panamie
01-2019 46. Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2019 Czy Przyjaciele ofiarują swój 1% podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości?
12-2018 Płacze z zimna nie dała Mu Matula sukienki!
12-2018 Matka Boża może uprosić dla nas wszystko!
12-2018 Św. Mikołaj dla maluszków
10-2018 25. rocznica działalności Human Life International w Polsce – zapraszamy!
09-2018 Scenariusz irlandzki - atak na Polskę za obronę życia!
09-2018 Mały Jaś już działa w Mołdawii!
09-2018 Światłość w ciemności Wschodu – odradzająca się wiara i nadzieja.
08-2018 Dla obrońców życia w Mołdawii!
08-2018 Upominek dla Przyjaciół z okazji święta M.B. Częstochowskiej
08-2018 Wysyłamy Ikonę Częstochowską do Polaków w Kazachstanie!
07-2018 Czy potrafimy ocalić cywilizację życia i miłości?
07-2018 Królowa Polski wybiera się na ŚDM do Panamy!
07-2018 Pora kupić Matce Bożej bilet na samolot do Panamy!
06-2018 III MARSZ DLA ŻYCIA W KIJOWIE
06-2018 W Dniu Dziecka pamiętajmy o najmłodszych maluchach, które nie mają nic.
05-2018 Informacja nt. polityki prywatności Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
04-2018 Zakres działań Human Life International Polska – zapraszamy!
04-2018 Marsz dla Życia w Quito z Ikoną Częstochowską
04-2018 Irlandia potrzebuje pomocy Polaków!
03-2018 Życzenia HLI-Polska
03-2018 Coś konkretnego w obronie życia.
03-2018 Uwaga: duże ułatwienie w PIT-ach dla emerytów!
03-2018 U katechistów w Quito i nowa Ikona dla Kazachstanu!
02-2018 Jeżeli Irlandia przegra w boju o życie, Polska zostanie sama!
02-2018 Od Królowej Polski dla obrońców życia w Ekwadorze.
01-2018 Nowy Mama Mobil już gotowy i jedzie do Quito.
01-2018 Pierwszy raz w historii - przesłanie prezydenta USA do Marszu Życia
01-2018 Jeden procent podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości
07-2017 Wakacyjna wyprawa Matki Bożej
07-2017 „Od Oceanu do Oceanu” w Telewizji Trwam – zapraszamy!
07-2017 Każde chore dziecko ma prawo do życia
06-2017 Zestawy modeli „Małego Jasia” jadą w świat!
06-2017 Czas na spacery i rowery – dla życia i rodziny!
06-2017 Trochę wrażeń po Światowym Kongresie Rodzin w Budapeszcie
05-2017 Pakiet pielęgnacyjny dla maluszka na Dzień Dziecka
05-2017 Na Dzień Matki dla nowego życia
05-2017 Matka Boża Częstochowska w domach Indian i Metysów w Ekwadorze
05-2017 XI Światowy Kongres Rodzin 25 – 28 maja 2017
04-2017 Ikona Częstochowska dla każdego domu w Ameryce Łacińskiej
04-2017 Co słychać w Human Life International?
04-2017 Prezydent HLI w Polsce
03-2017 EKWADOR broni życia z Matką Bożą Częstochowską
03-2017 Ile Małych Jasiów podarujemy dla Białorusi?
03-2017 Pożegnanie z Meksykiem
03-2017 Białoruś czeka na Małe Jasie.
02-2017 Planowa ignorancja i gra dzieckiem poczętym.
02-2017 Petycja o powstrzymanie finansowania „in vitro” w Gdańsku
02-2017 Pomagamy Matce Bożej pojechać do Ekwadoru
02-2017 Ikona Częstochowska przekroczy równik – „Od Oceanu do Oceanu”
01-2017 Nigdy nie było tak wielkiego tłumu – Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2017 Zmiany na fali obrony życia w wymiarze światowym
01-2017 Ubraliśmy już 20 dzidziusiów! Potrzebne skarpetki!
01-2017 Łotwa dziękuje i życie dalej się toczy!
12-2016 Nowe informacje – 1 procent
12-2016 Życzenia świąteczne od HLI Polska
12-2016 Wyprawki dla noworodków - znakomity upominek na Boże Narodzenie.
12-2016 Zawinąć w chustę i na sianko?
12-2016 Można już obejrzeć wygodnie w domu – wykłady z konferencji „Ekologia Rodziny”
11-2016 Królowa Polski w Ameryce Łacińskiej
11-2016 Nasz upominek dla Łotwy.
10-2016 Jak nie przegrać batalii o życie?
09-2016 Ekologia Rodziny - zaproszenie na konferencję HLI do Gdańska 15.10.2016
09-2016 Modele Małego Jasia dla Polaków na Ukrainie.
09-2016 Wojna i aborcja zawsze idą w parze!
09-2016 Zło dobrem czy na ostro?
08-2016 Bierne i czynne prawo do życia – Konstytucja RP
07-2016 Zawsze chrońmy i matkę, i dziecko
07-2016 Podarowane dziecko? – 'Okna Życia'
06-2016 Co słychać u Matki Bożej wędrującej po świecie 'Od Oceanu do Oceanu'?
06-2016 Ukraina za życiem – I Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kijowie
06-2016 Marsz Solidarności z Życiem i Rodziną – Gdańsk 2016
06-2016 Wzrasta ziarno pro-life zasiane przez nas w Gruzji
05-2016 Pomoc dla kobiet w ciąży – 500+ od poczęcia
04-2016 Mały Jaś jedzie do Gruzji
03-2016 Ulubiony program PIT już jest dla Was dostępny!
02-2016 Programy edukacji pro-life Human Life International Polska
02-2016 Upominek pro-life dla Kazachstanu
01-2016 Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Pamiętajcie o nas!
01-2016 W łączności z Jasną Górą
12-2015 Podsumowanie działań HLI Polska na Nowy Rok
12-2015 Życzenia Świąteczne od HLI Polska
12-2015 Podarunek dla Matki Bożej na Boże Narodzenie!
12-2015 Jest już dokumentalny film z I etapu „Od Oceanu do Oceanu”
11-2015 Meksyk – wezwanie Matki Bożej do obrony życia
10-2015 Polska aktywność pro-life w wymiarze międzynarodowym
09-2015 Przerażająca cisza wokół "PIGUŁKI DZIEŃ PO"
09-2015 W obronie cywilizacji życia i miłości
08-2015 Warto protestować w obronie dzieci!
08-2015 Mały Jaś jedzie na Ukrainę i do Kazachstanu
06-2015 Nie! Dla łamania praw człowieka w legalizacji procedury in vitro!
06-2015 Nasza akcja na temat in vitro
06-2015 Zabierzmy się za wyjaśnianie czym naprawdę jest in vitro
05-2015 Prośba od ukraińskiego ruchu obrony życia
05-2015 Dzisiaj módlmy się za Irlandię, a jutro za Polskę!
05-2015 Matka Boża Częstochowska rozpoczyna objazd miast meksykańskich
05-2015 Idźmy na wybory walczyć o rodzinę i prawa rodziców
04-2015 Walczmy o prawa rodziców
04-2015 Ikona Częstochowska podbija Meksyk
04-2015 Od dzisiaj „Pigułka PO” w wolnej sprzedaży
04-2015 Chrystus Zmartwychwstał! Życzenia świąteczne od HLI-Polska
04-2015 Radosna wiadomość z Guadalupe - spotkanie dwóch Morenit!
03-2015 Wystawa pro-life w Kazachstanie - podziękowania
06-2012 Podarujmy Matce Bożej flagi narodowe
06-2012 Ruszyła Wielka Pielgrzymka Matki Bożej Częstochowskiej w obronie życia przez świat
05-2012 Komunikat z II. Spotkania Międzynarodowego Komitetu Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej w obronie życia przez świat „Od Oceanu do Oceanu”
04-2012 BUDUJEMY OŁTARZ NA KOŁACH DLA MATKI BOŻEJ w pielgrzymce przez świat w obronie życia
03-2012 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
03-2012 WSCHÓD I ZACHÓD W OBRONIE ŻYCIA
10-2011 "MAŁY JAŚ" ZACZYNA PODBIJAĆ WSCHÓD
08-2011 Wybierz Życie
08-2011 Z MIŁOŚCIĄ I TROSKĄ
05-2011 PODARUJ "MAŁEGO JASIA" LIDEROM OBRONY ŻYCIA NA WSCHODZIE
04-2011 TYDZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W KAZACHSTANIE
03-2011 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2011
03-2011 RATUJ ŻYCIE DZIECI!
02-2011 Klauzula sumienia także dla farmaceutów
01-2011 Z MISJĄ W OBRONIE ŻYCIA
01-2011 Co z tym 1% i nowym, darmowym PITem?
12-2010 Kilka słów na Boże Narodzenie
11-2010 ŚWIAT DZIĘKUJE BENEDYKTOWI XVI
11-2010 OD NOWEJ GWINEI PO ALASKĘ!
11-2010 Podziękowanie i deklaracja modlitwy z Ojcem Świętym w obronie życia
10-2010 ŚWIATOWA MODLITWA Z OJCEM ŚWIĘTYM
09-2010 Nr 21/10 Wrzesień 2010
08-2010 Nr 20/10 Sierpień 2010
08-2010 Nr 19/10 Sierpień 2010
05-2010 SOLIDARNI Z ŻYCIEM!
05-2010 Nr 18/10 Maj 2010
03-2010 Dzień Świętości Życia
03-2010 PIT2009
12-2009 Nr 17/10, Styczeń 2010
11-2009 Nr 16/09, Listopad 2009
09-2009 Nr 15/09, Wrzesień 2009
06-2009 Nr 14/09, Lipiec 2009
06-2009 Nr 13/09, Czerwiec 2009
03-2009 Nr 12/09, Kwiecień 2009
02-2009 Nr 11/09, Marzec 2009
01-2009 Nr 10/09, Luty 2009
10-2008 Nr 8/08, Listopad 2008
09-2008 Nr 7/08, Październik 2008
08-2008 Nr 6/08, Wrzesień 2008
07-2008 Nr 5/08, Sierpień 2008
04-2008 Nr 4/08, Maj 2008
03-2008 Nr 3/08, Marzec 2008
02-2008 Nr 2/08, Marzec 2008
01-2008 Nr 1/08, Luty 2008


Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
jest pod patronatem
Human Life International - Polska Human Life International - Polska

Media społecznościowe

Facebook


Twitter

Twitter - HLI
n4studio.pl

Informacja nt. polityki prywatności