Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia


Wybierz Życie
"Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo." (Pwt 30, 19)
Human Life International - Polska
Nr 16/09, Listopad 2009

DZIECKO PRZEDMIOTEM MANIPULACJI

Drodzy Przyjaciele!
Żyjemy w czasach wielkich przemian. Globalizacja, Internet, nowe technologie szybko zmieniają nasze życie. Ludzie żyją dłużej, wiele chorób można skutecznie leczyć, wzrasta jakość codziennego życia. Jednakże współczesna cywilizacja coraz mniej chroni ludzkie dzieci, z czego niestety mało kto zdaje sobie sprawę. Warto więc przytoczyć kilka faktów.

DZIECKO NA ZAMÓWIENIE

Dziecko staje się produktem. Można je na zamówienie wyprodukować, kupić, sprzedać, powierzyć, wykorzystać na części zamienne, a nawet zabić, jeśli nie spełnia określonych oczekiwań. Zamówione dziecko ma mieć określone cechy i spełniać oczekiwania. Powinno być określonej płci, mieć określony kolor skóry, włosów i oczu, być inteligentne i śliczne. Zdarza się, że jest potrzebne, aby stać się dawcą komórek czy organów dla chorego członka swojej rodziny. Testuje się więc je genetycznie w fazie zarodkowej, aby wyselekcjonować takie, które jest potrzebne, a unicestwić pozostałe. Po urodzeniu będzie przymusowym dawcą komórek lub organów. Takie i podobne procedury proponują obecnie coraz liczniejsze ośrodki badawcze, oczywiście za olbrzymie pieniądze.

Represyjna polityka jednego dziecka w Chinach jest sprawą znaną. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak często w bogatych krajach wysoko uprzemysłowionych, np. w Szwajcarii, dokonuje się aborcji (również późnych) z powodu płci. Aborcja na żądanie jest dozwolona i łatwo dostępna, więc jeśli płeć dziecka nie zadowala rodziców, można ją wykonać i poczekać na kolejne dziecko. Nikt tego nie liczy, ale lekarze alarmują, że przypadki takie są częste.

USZKODZONY PRODUKT

Jeśli dziecko okaże się „uszkodzone”, „niepełnowartościowe” (jak się dziś mówi), należy je w ramach „reklamacji” skasować i wymienić na nowe. W czerwcu br. w Nimes we Francji na skutek wyroku sądowego szpital musiał zapłacić rodzicom odszkodowanie wysokości 500 tys. euro, gdyż lekarze reanimowali chorego noworodka, nie pozwalając mu umrzeć. Rodzice zaskarżyli szpital, gdyż muszą się obecnie tym niepełnosprawnym dzieckiem opiekować.

W Holandii rodzice niepełnosprawnego noworodka mają prawo żądać, aby ich ciężko chore dziecko zostało poddane eutanazji. Po konsultacji dwóch lekarzy wyrok zostaje wykonany. Wprowadzono także eutanazję terminalnie chorych dzieci do 12 roku życia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Zabijanie dzieci w wieku prenatalnym z tego powodu, że badania wykazały duże prawdopodobieństwo poważnej choroby jest w Polsce legalne (przyczyny eugeniczne). Liczba takich przypadków corocznie się zwiększa. Zgodnie z raportem rządowym w 2008 r. z tej przyczyny dokonano 467 legalnych aborcji (liczba całkowita 499). Są to często późne aborcje, pow. 5 miesiąca ciąży. Tylko 1/10 matek decyduje się urodzić dziecko z zespołem Downa. Wzrasta poparcie społeczne dla zabijania chorych dzieci w okresie prenatalnym, a rodziny z chorym dzieckiem pozostawia się same sobie, bo to przecież był „ich wybór”.

NA CZĘŚCI ZAMIENNE

Nikt jeszcze nie udowodnił, że wykorzystywanie embrionalnych komórek macierzystych jest korzystne w jakiejkolwiek terapii. Trwa jednak przekonanie, że jest to szansa dla medycyny przyszłości. Żeby pozyskać te komórki trzeba zabić poczęte dziecko. Wiele nowych leków i szczepionek produkuje się na liniach komórkowych pochodzących od abortowanych dzieci. Niesprawdzone terapie embrionalnymi komórkami macierzystymi są reklamowane jako jedyna szansa dla bardzo poważnie chorych. W Polsce są to najczęściej oferty firm ukraińskich, dofinansowanych z Zachodu.

Zgodnie z prawem w Wielkiej Brytanii w laboratoriach są tworzone ludzko-zwierzęce hybrydy, które zabija się 14 dnia od poczęcia. Do prób klonowania używa się komórki jajowej krowy, wszczepiając do niej ludzki materiał genetyczny. Tak poczęte dziecko ma ok. 2% odzwierzęcego materiału genetycznego. Oficjalnie nazywa się to medycyną regeneracyjną i klonowaniem terapeutycznym, która ma w przyszłości „produkować” ludzkie części zamienne.

Znane jest również wykorzystywanie ciał abortowanych dzieci w produkcji kosmetyków. Najbardziej drastyczne doniesienia na ten temat pochodzą z Rosji i Ukrainy. Ostatnio amerykańska firma Neocutis bez skrępowania rozpoczęła reklamę swoich kremów przeciw zmarszczkowych, otwarcie informując, że zawierają one embrionalne komórki macierzyste. Zostały one wyhodowane w Szwajcarii ze skóry chłopczyka w wieku 14 tyg. od poczęcia.

„LEPEJ” ŻEBY GO NIE BYŁO

Młodzi coraz częściej nie chcą mieć dzieci i nie zakładają rodziny. Płodność jest traktowana jak zagrożenie, które trzeba zwalczać jak poważną chorobę. Środki antykoncepcyjne coraz częściej działają wczesnoporonnie. Wpisuje się je na listy leków, a nawet refunduje. W Polsce ok. 30% kobiet stosuje środki hormonalne, ale potężny marketing powoduje, że świadomość następstw jest bardzo niska.

Dzieci rodzi się coraz mniej. Wiele małżeństw ma poważne problemy z płodnością. Odnotowuje się alarmujące sygnały na temat spadku płodności nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Mało kto zauważa, że w Polsce coraz więcej dzieci jest jedynakami. Bez przymusu ze strony władzy (jak w Chinach) sami sobie narzuciliśmy politykę jednego dziecka, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A polityki prorodzinnej jak w Polsce nie było, tak i nadal nie ma.

DZIECKO POZBAWIONE PRAW

Dziecko w wieku prenatalnym coraz częściej jest pozbawiane osobowości prawnej. Zarówno w prawie międzynarodowym, jak i lokalnym, występuje w tej dziedzinie zadziwiająca niekonsekwencja: w jednych sytuacja jest chronione, w innych nie. Pomija się milczeniem zapisy Konwencji o Prawach Dziecka, która zapewnia prawo do życia każdemu dziecku, definiując je jako człowieka do 18 roku życia.

Szanowane instytucje międzynarodowe, jak ONZ czy Unia Europejska, postulują wpisanie aborcji na życzenie jako podstawowego prawa kobiet, pod hasłem zapewnienia usług zdrowia reprodukcyjnego. Trwają usiłowania redefinicji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i międzynarodowy protest w tej sprawie. Trybunał Europejski wydając wyrok ws. Alicji Tysiąc odwołał się do „prawa do prywatności” Europejskiej Deklaracji Praw Człowieka. Jeden z sędziów, nie zgadzając się z wyrokiem, powiedział: „W Polsce nadal żyje dziecko, ponieważ złamano Europejską Konwencję praw Człowieka.” Doszliśmy do absurdu.

KOMU POTRZEBNE?

W ramach przeciwdziałania dyskryminacji związki jednopłciowe żądają nie tylko prawa do zawierania małżeństw, ale również do adopcji dzieci. Pierwsza taka adopcja w ubiegłym miesiącu we Francji wywołała wiele komentarzy, również w Polsce i pokazała jak bardzo przedmiotowo traktuje się dziecko. W Anglii z trzaskiem wyrzucono z pracy psychologa, który śmiał wyrazić uzasadnioną opinię, że tego typu adopcja jest szkodliwa dla dziecka i jego rozwoju.

KUPIĆ SOBIE DZIECKO

W sytuacji, gdy dzieci rodzi się za mało, a płodność spada, pojawia się dążenie do posiadania dziecka za wszelką cenę. Dziennikarze wykryli, że w Polsce uzyskane metodą zapłodnienia in vitro zarodki są traktowane jako „własność” rodziców. Te, które nie zostały implantowane, rodzice mogą sprzedać, wziąć do domu w termosie czy płacić za przechowywanie w ciekłym azocie. Nikt nie bierze odpowiedzialności za zdrowie dziecka poczętego metodą „in vitro”. Wielka dyskusja na temat „in vitro” zupełnie się rozmyła. Nic z niej nie wynikło, nawet nie powołano właściwej komisji sejmowej. Polska nadal nie ratyfikowała Europejskiej Konwencji Bioetycznej.

W Polsce można zamówić sobie urodzenie dziecka poczętego pozaustrojowo przez matkę zastępczą. Są nawet firmy, które oferują takie usługi.

WIELKIE PIENIĄDZE

Usługi zdrowia reprodukcyjnego przynoszą wielkie pieniądze. W USA budżet organizacji pozarządowych jest jawny. Okazuje się, że amerykańskie IPPF w 2008 r. ubr. wydało tylko na usługi 787 milionów dolarów. Ich dochody po raz pierwszy przekroczyły jeden miliard dolarów. IPPF jest największą na świecie organizacją pozarządową zarabiającą na zabijaniu dzieci poczętych, promowaniu antykoncepcji i środków wczesnoporonnych oraz upowszechnianiu demoralizującej edukacji seksualnej. W tym roku Kongres USA przeznaczył wielkie fundusze na promocję aborcji za granicą. Podobnie Parlament Europejski będzie finansował programy zawierające aborcję w krajach biednych. W tym kontekście „wdowi grosz”, jakim dysponują ruchy obrony życia, jest przysłowiową kroplą w morzu. Są to jednak „czyste pieniądze” i przynoszą wielkie efekty.

DO CZEGO ZDĄŻA NASZA CYWILIZACJA?

Żyjemy w czasach coraz bardziej skierowanych przeciwko życiu i rodzinie. Podobieństwo do starożytnej Sparty, która zabijała chore dzieci, rzuca się w oczy. Jest to jednak mylące, ponieważ współczesna technika umożliwia znacznie więcej!

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Przede wszystkim powinniśmy znać i rozumieć to zagrożenie, tym bardziej, że jest ukryte w laboratoriach i gabinetach. Nadążanie za osiągnięciami wyspecjalizowanej współczesnej wiedzy i techniki nie jest wcale takie łatwe. Chrońmy dzieci, one są naszą przyszłością! Chrońmy też nasze środowisko naturalne, aby dzieci mogły się rodzić i zdrowo rozwijać. Chrońmy naszą płodność i czystość ekologiczną łona matki.

Razem możemy ocalić życie wielu dzieci!

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim,
którzy pomagają ratować życie!

W imieniu KPLŻ

Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

10-2019 Wspomagamy lekarzy za życiem na Litwie
09-2019 Wielkie zwycięstwo! Ekwador odrzucił legalizację aborcji!
09-2019 Na mokradła i wyspy Galapagos też pojedzie!
09-2019 Brońmy nasze dzieci przed genderową seksualizacją!
08-2019 Jutro wielki odpust M. B. Częstochowskiej także w Ekwadorze!
05-2019 Na Dzień Dziecka dar dla dzieci z Białorusi!
05-2019 Na Dzień Matki: Pakiet dla Mamy!
05-2019 Odrobina nadziei w obronie życia płynie z Ameryki!
04-2019 Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania od HLI Polska.
04-2019 Ostatnie dni – łatwo rozlicz PIT-a i podaruj 1%.
04-2019 Nawet w najtrudniejszej sytuacji można wybrać życie!
04-2019 Skąd ten atak na nasze dzieci?
04-2019 XIII Światowy Kongres Rodzin – batalia o rodzinę nasila się!
03-2019 Konkretny upominek na Dzień Świętości Życia
03-2019 Radosny Głos Miłości w obronie poczętego życia!
03-2019 Pro-life także znaczy pomagać!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Wiedza naszym sojusznikiem w obronie życia!
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
02-2019 Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?
01-2019 Ikona Częstochowska na ŚDM w Panamie
01-2019 46. Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2019 Czy Przyjaciele ofiarują swój 1% podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości?
12-2018 Płacze z zimna nie dała Mu Matula sukienki!
12-2018 Matka Boża może uprosić dla nas wszystko!
12-2018 Św. Mikołaj dla maluszków
10-2018 25. rocznica działalności Human Life International w Polsce – zapraszamy!
09-2018 Scenariusz irlandzki - atak na Polskę za obronę życia!
09-2018 Mały Jaś już działa w Mołdawii!
09-2018 Światłość w ciemności Wschodu – odradzająca się wiara i nadzieja.
08-2018 Dla obrońców życia w Mołdawii!
08-2018 Upominek dla Przyjaciół z okazji święta M.B. Częstochowskiej
08-2018 Wysyłamy Ikonę Częstochowską do Polaków w Kazachstanie!
07-2018 Czy potrafimy ocalić cywilizację życia i miłości?
07-2018 Królowa Polski wybiera się na ŚDM do Panamy!
07-2018 Pora kupić Matce Bożej bilet na samolot do Panamy!
06-2018 III MARSZ DLA ŻYCIA W KIJOWIE
06-2018 W Dniu Dziecka pamiętajmy o najmłodszych maluchach, które nie mają nic.
05-2018 Informacja nt. polityki prywatności Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
04-2018 Zakres działań Human Life International Polska – zapraszamy!
04-2018 Marsz dla Życia w Quito z Ikoną Częstochowską
04-2018 Irlandia potrzebuje pomocy Polaków!
03-2018 Życzenia HLI-Polska
03-2018 Coś konkretnego w obronie życia.
03-2018 Uwaga: duże ułatwienie w PIT-ach dla emerytów!
03-2018 U katechistów w Quito i nowa Ikona dla Kazachstanu!
02-2018 Jeżeli Irlandia przegra w boju o życie, Polska zostanie sama!
02-2018 Od Królowej Polski dla obrońców życia w Ekwadorze.
01-2018 Nowy Mama Mobil już gotowy i jedzie do Quito.
01-2018 Pierwszy raz w historii - przesłanie prezydenta USA do Marszu Życia
01-2018 Jeden procent podatku na budowanie Ewangelii Życia i Miłości
07-2017 Wakacyjna wyprawa Matki Bożej
07-2017 „Od Oceanu do Oceanu” w Telewizji Trwam – zapraszamy!
07-2017 Każde chore dziecko ma prawo do życia
06-2017 Zestawy modeli „Małego Jasia” jadą w świat!
06-2017 Czas na spacery i rowery – dla życia i rodziny!
06-2017 Trochę wrażeń po Światowym Kongresie Rodzin w Budapeszcie
05-2017 Pakiet pielęgnacyjny dla maluszka na Dzień Dziecka
05-2017 Na Dzień Matki dla nowego życia
05-2017 Matka Boża Częstochowska w domach Indian i Metysów w Ekwadorze
05-2017 XI Światowy Kongres Rodzin 25 – 28 maja 2017
04-2017 Ikona Częstochowska dla każdego domu w Ameryce Łacińskiej
04-2017 Co słychać w Human Life International?
04-2017 Prezydent HLI w Polsce
03-2017 EKWADOR broni życia z Matką Bożą Częstochowską
03-2017 Ile Małych Jasiów podarujemy dla Białorusi?
03-2017 Pożegnanie z Meksykiem
03-2017 Białoruś czeka na Małe Jasie.
02-2017 Planowa ignorancja i gra dzieckiem poczętym.
02-2017 Petycja o powstrzymanie finansowania „in vitro” w Gdańsku
02-2017 Pomagamy Matce Bożej pojechać do Ekwadoru
02-2017 Ikona Częstochowska przekroczy równik – „Od Oceanu do Oceanu”
01-2017 Nigdy nie było tak wielkiego tłumu – Marsz dla Życia w Waszyngtonie
01-2017 Zmiany na fali obrony życia w wymiarze światowym
01-2017 Ubraliśmy już 20 dzidziusiów! Potrzebne skarpetki!
01-2017 Łotwa dziękuje i życie dalej się toczy!
12-2016 Nowe informacje – 1 procent
12-2016 Życzenia świąteczne od HLI Polska
12-2016 Wyprawki dla noworodków - znakomity upominek na Boże Narodzenie.
12-2016 Zawinąć w chustę i na sianko?
12-2016 Można już obejrzeć wygodnie w domu – wykłady z konferencji „Ekologia Rodziny”
11-2016 Królowa Polski w Ameryce Łacińskiej
11-2016 Nasz upominek dla Łotwy.
10-2016 Jak nie przegrać batalii o życie?
09-2016 Ekologia Rodziny - zaproszenie na konferencję HLI do Gdańska 15.10.2016
09-2016 Modele Małego Jasia dla Polaków na Ukrainie.
09-2016 Wojna i aborcja zawsze idą w parze!
09-2016 Zło dobrem czy na ostro?
08-2016 Bierne i czynne prawo do życia – Konstytucja RP
07-2016 Zawsze chrońmy i matkę, i dziecko
07-2016 Podarowane dziecko? – 'Okna Życia'
06-2016 Co słychać u Matki Bożej wędrującej po świecie 'Od Oceanu do Oceanu'?
06-2016 Ukraina za życiem – I Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kijowie
06-2016 Marsz Solidarności z Życiem i Rodziną – Gdańsk 2016
06-2016 Wzrasta ziarno pro-life zasiane przez nas w Gruzji
05-2016 Pomoc dla kobiet w ciąży – 500+ od poczęcia
04-2016 Mały Jaś jedzie do Gruzji
03-2016 Ulubiony program PIT już jest dla Was dostępny!
02-2016 Programy edukacji pro-life Human Life International Polska
02-2016 Upominek pro-life dla Kazachstanu
01-2016 Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Pamiętajcie o nas!
01-2016 W łączności z Jasną Górą
12-2015 Podsumowanie działań HLI Polska na Nowy Rok
12-2015 Życzenia Świąteczne od HLI Polska
12-2015 Podarunek dla Matki Bożej na Boże Narodzenie!
12-2015 Jest już dokumentalny film z I etapu „Od Oceanu do Oceanu”
11-2015 Meksyk – wezwanie Matki Bożej do obrony życia
10-2015 Polska aktywność pro-life w wymiarze międzynarodowym
09-2015 Przerażająca cisza wokół "PIGUŁKI DZIEŃ PO"
09-2015 W obronie cywilizacji życia i miłości
08-2015 Warto protestować w obronie dzieci!
08-2015 Mały Jaś jedzie na Ukrainę i do Kazachstanu
06-2015 Nie! Dla łamania praw człowieka w legalizacji procedury in vitro!
06-2015 Nasza akcja na temat in vitro
06-2015 Zabierzmy się za wyjaśnianie czym naprawdę jest in vitro
05-2015 Prośba od ukraińskiego ruchu obrony życia
05-2015 Dzisiaj módlmy się za Irlandię, a jutro za Polskę!
05-2015 Matka Boża Częstochowska rozpoczyna objazd miast meksykańskich
05-2015 Idźmy na wybory walczyć o rodzinę i prawa rodziców
04-2015 Walczmy o prawa rodziców
04-2015 Ikona Częstochowska podbija Meksyk
04-2015 Od dzisiaj „Pigułka PO” w wolnej sprzedaży
04-2015 Chrystus Zmartwychwstał! Życzenia świąteczne od HLI-Polska
04-2015 Radosna wiadomość z Guadalupe - spotkanie dwóch Morenit!
03-2015 Wystawa pro-life w Kazachstanie - podziękowania
06-2012 Podarujmy Matce Bożej flagi narodowe
06-2012 Ruszyła Wielka Pielgrzymka Matki Bożej Częstochowskiej w obronie życia przez świat
05-2012 Komunikat z II. Spotkania Międzynarodowego Komitetu Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej w obronie życia przez świat „Od Oceanu do Oceanu”
04-2012 BUDUJEMY OŁTARZ NA KOŁACH DLA MATKI BOŻEJ w pielgrzymce przez świat w obronie życia
03-2012 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
03-2012 WSCHÓD I ZACHÓD W OBRONIE ŻYCIA
10-2011 "MAŁY JAŚ" ZACZYNA PODBIJAĆ WSCHÓD
08-2011 Wybierz Życie
08-2011 Z MIŁOŚCIĄ I TROSKĄ
05-2011 PODARUJ "MAŁEGO JASIA" LIDEROM OBRONY ŻYCIA NA WSCHODZIE
04-2011 TYDZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W KAZACHSTANIE
03-2011 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2011
03-2011 RATUJ ŻYCIE DZIECI!
02-2011 Klauzula sumienia także dla farmaceutów
01-2011 Z MISJĄ W OBRONIE ŻYCIA
01-2011 Co z tym 1% i nowym, darmowym PITem?
12-2010 Kilka słów na Boże Narodzenie
11-2010 ŚWIAT DZIĘKUJE BENEDYKTOWI XVI
11-2010 OD NOWEJ GWINEI PO ALASKĘ!
11-2010 Podziękowanie i deklaracja modlitwy z Ojcem Świętym w obronie życia
10-2010 ŚWIATOWA MODLITWA Z OJCEM ŚWIĘTYM
09-2010 Nr 21/10 Wrzesień 2010
08-2010 Nr 20/10 Sierpień 2010
08-2010 Nr 19/10 Sierpień 2010
05-2010 SOLIDARNI Z ŻYCIEM!
05-2010 Nr 18/10 Maj 2010
03-2010 Dzień Świętości Życia
03-2010 PIT2009
12-2009 Nr 17/10, Styczeń 2010
11-2009 Nr 16/09, Listopad 2009
09-2009 Nr 15/09, Wrzesień 2009
06-2009 Nr 14/09, Lipiec 2009
06-2009 Nr 13/09, Czerwiec 2009
03-2009 Nr 12/09, Kwiecień 2009
02-2009 Nr 11/09, Marzec 2009
01-2009 Nr 10/09, Luty 2009
10-2008 Nr 8/08, Listopad 2008
09-2008 Nr 7/08, Październik 2008
08-2008 Nr 6/08, Wrzesień 2008
07-2008 Nr 5/08, Sierpień 2008
04-2008 Nr 4/08, Maj 2008
03-2008 Nr 3/08, Marzec 2008
02-2008 Nr 2/08, Marzec 2008
01-2008 Nr 1/08, Luty 2008


Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
jest pod patronatem
Human Life International - Polska Human Life International - Polska

Media społecznościowe

Facebook


Twitter

Twitter - HLI
n4studio.pl

Informacja nt. polityki prywatności