RÓŻANIEC W OBRONIE ŻYCIA I RODZINY

Ojciec Święty wzywa do modlitwy różańcowej
w intencji obrony życia i rodziny

Rozważania różańcowe. Propozycja opracowana przez: prof. Włodzimierza Fijałkowskiego i Ewę Kowalewską

    


Zachęcamy do wspólnej Modlitwy Różańcowej w obronie życia i rodziny!

Rodzina potrzebuje wsparcia i pomocy. Wszyscy to odczuwamy. Wzrasta bezrobocie, obcina się świadczenia dla rodzin, dla samotnych matek brzemiennych w trudnej sytuacji. Trwa nieustanny atak na dzieci i młodzież, które żyją w świecie mediów zdominowanych przez przemoc i seks. Polskie prawo pozwala bezkarnie wykorzystywać do produkcji pornografii już 15-letnie dzieci.
Feministyczne przedstawicielki Rządu oficjalnie zapowiadają legalizację zabijania dzieci poczętych. Ze strony Parlamentu i Rządu padają propozycje zalegalizowania aborcji, eutanazji, konkubinatu, związków homoseksualnych.
Nie wolno nam jednak tracić nadziei.
Musimy robić wszystko, co możliwe, aby obronić żywą tkankę narodu - nasze dzieci, nasze rodziny.
Polska jest krajem katolickim. Naszą Królową i Matką jest Maryja. Do kogo więc mamy się uciekać, kogo o opiekę i pomoc prosić?
Matka Boża ciągle prosi: odmawiajcie Różaniec i nawracajcie się, a  możecie wyprosić u Boga bardzo wiele.
Tajemnice radosne Tajemnice światła
Tajemnice bolesne Tajemnice chwalebne