Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Zapraszamy do Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia

Został on pomyślany jako, obecnie najszersza z możliwych płaszczyzna poparcia dla idei obrony życia i chrześcijańskiej moralności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę rodziny.

Klub nie jest kolejnym stowarzyszeniem, ale miejscem spotkania osób o podobnym systemie wartości i zaangażowania. Ma służyć wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji miłości i życia.

Patronat nad Klubem prowadzi Human Life International - Polska, polskie biuro międzynarodowej organizacji "pro-life" zbudowanej na fundamencie nauki Kościoła, zwłaszcza encykliki "Humanae vitae".

Zostań naszym Przyjacielem!

Jedynym warunkiem przystąpienia do Klubu jest zaakceptowanie założeń ideowych oraz wypełnienie formularza zgłoszenia. W odpowiedzi nadsyłamy legitymację, która jest bezpłatna. Wysyłamy również bieżące informacje na tematy pro-life.

Wszelkie ofiary pieniężne są jedynie całkowicie dobrowolnymi darami, wspierającymi działania w obronie życia i rodziny.


ulotka In VitroKlub Przyjaciół Ludzkiego Życia
jest pod patronatem
Human Life International - Polska Human Life International - Polska

Media społecznościowe

Facebook


Twitter

Twitter - HLI

Informacja nt. polityki prywatności